Bắp cải tròn

Mô tả sản phẩm chi tiết:

  • Vùng nguyên liệu: Trung Quốc
  • Hình thức sản phẩm: Quả tươi
  • Màu sắc: màu tự nhiên của sản phẩm
  • Đóng gói: bao lưới (18 kg/bao)
  • Nhiệt độ bảo quản: 7-10oC
  • Thời hạn sử dụng: …tháng