Xoài cắt lát đông lạnh

Mô tả sản phẩm chi tiết:

  • Vùng nguyên liệu: Miền Tây, Việt Nam
  • Hình thức sản phẩm: Cấp đông
  • Màu sắc: màu vàng tự nhiên của Xoài
  • Đóng gói: 18 kg/basket, 900 basket/ container 40RF
  • Nhiệt độ bảo quản: -18oC
  • Thời hạn sử dụng: 24 tháng