Mít tươi

Mô tả sản phẩm chi tiết:

  • Vùng nguyên liệu: Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Việt Nam
  • Hình thức sản phẩm: Trái tươi
  • Màu sắc: màu tự nhiên của sản phẩm
  • Đóng gói: từng trái hoặc 20 kg/carton, 900 carton/ container 40RF
  • Nhiệt độ bảo quản: 12-14oC
  • Thời hạn sử dụng: …tháng