Khoai lang tím đông lạnh

  • Vùng nguyên liệu: Miền Tây, Việt Nam
  • Hình thức sản phẩm: Cấp đông
  • Màu sắc: màu tím tự nhiên
  • Đóng gói: 18-30 kg/bag, 1110-1140 bag/ container 40RF
  • Nhiệt độ bảo quản: -18oC
  • Thời hạn sử dụng: 24 tháng